torsdag 24 augusti 2017

Stockholmsmoderaternas skamlösa angrepp på Anna Kinberg Batra

När endast 6 procent av landets väljare vill ha Anna Kinberg Batra som statsminister är det begripligt att moderaterna ser sig om efter en annan partiledare. Men att moderaterna i Stockholms län nu går i spetsen för försöken att avsätta henne är ett skamlöst försök att dölja att just stockholmsmoderaterna är de moderater som ställt till allra mest elände i modern tid.

Så deras siffror borde egentligen ligga långt under 6 procent.
De har huvudansvaret för de enorma miljardrullningar som länets skattebetalare drabbats av vid bygget av Nya Karolinska Sjukhuset. Det skulle kosta totalt 52 miljarder fram till år 2040. Men år 2015 avslöjade journalisterna Fredrik Mellgren och Henrik Ennart i Svenska Dagbladet att totalsumman istället kommer att hamna på drygt 61 miljarder, efter en rad fördyringar redan under byggets gång - trots att socialdemokratiske landstingspolitikern Ilja Batljan personligen upptäckte och lyckades stoppa moderata felräkningar som skulle kostat ytterligare cirka 7 miljarder.

Det har betecknats som världens dyraste sjukhus, dubbelt så dyrt som ett motsvarande sjukhus i Tyskland.
Denna miljardrullning är en ekonomisk katastrof som drabbar hela sjukvården i Stockholms län i årtionden framåt. Sedan avslöjades att det moderatstyrda landstinget i Stockholms län köpt in enorma mängder stödstrumpor för 6 000 kronor per styck!

Väl dyra strumpor?!
Därefter har länets invånare underhållits med en lång följetong om växande sjukvårdsköer, akut sjuka i korridorerna på Södersjukhuset, uppror bland läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och nu senast barnmorskor på grund av orimliga arbetsförhållanden, samt barnaföderskor som forslas hit och dit för att hitta platser att kunna föda på.

Ett annat område som moderaterna i Stockholms län är huvudansvariga för är kollektivtrafiken och tunnelbanan som också är allt mer misskött; överfulla bussar och tunnelbanevagnar, massor av människor på perrongerna som tvingas vänta på försenade och inställda turer i tunnelbanan, samt överfulla vagnar när tågen äntligen anländer för att köra frustrerade stockholmare som kommer för sent till sina arbeten.
Och som en följd av detta; en katastrofalt ökande biltrafik som sprider mängder av växthusgaser upp i atmosfären - ett aktivt moderat bidrag till ett växande klimathot.

Allt detta är förstås ett exempel på ineffektiv kommunal ekonomi som kostar oss skattebetalare miljarders miljarder i onödan. Men värre är förstås att människor de facto dör i förtid på grund av bristerna i sjukvården, att unga kvinnor som föder sitt första barn drabbas av oerhört plågsamma förlossningsskador och att länets hälsostatus allmänt försämras i onödan av denna moderata politik som bara ser privatiseringar som lösningen på alla problem de själva ställt till med.
Har man bara en hammare så ser alla problem ut som en spik!

Under hela denna period av eländes elände har en majoritet av väljarna i Stockholms Läns faktiskt trott att det är socialdemokraterna som är ansvariga för sjukvård och kollektivtrafik i Stockholms Län – men det är främst moderaterna, men också de övriga Allianspartierna, som har majoriteten i Landstinget och därmed huvudansvaret för detta elände.
Nu börjar väljarna upptäcka vem som är ansvarig!

Därför har stödet för moderaterna i Stockholms län rasat från 31 till 19 procent. För att dölja sina missgrepp går då länets moderater på sin egen partiledare Anna Kinberg Batra som är i det närmaste oskyldig till deras egen ekonomiska vanskötsel av Landstinget.
Om alla väljare verkligen fick klart för sig vem som bär ansvaret borde moderaterna i Stockholms län i det närmaste utplånas! Tyvärr är de ledande tidningarna och även etermedierna dåliga på att klargöra var det politiska ansvaret de facto ska utkrävas för situationen inom Stockholms Läns Landsting.

Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson är ändå något på spåren när han skriver;
”Moderaternas problem är inte primärt partiledaren. Det är ett liberalkonservativt parti i en tid när liberaler och konservativa står i konflikt om vägvalet. Man gör anspråk på statsministerposten utan trovärdigt svar på hur regeringsunderlaget ska utformas. Det är ett parti som inte förklarar vad det vill åstadkomma för att göra Sverige bättre.”

Nå, det skulle förmodligen gå ännu mer illa för moderaterna om de verkligen ”lyckades förklara vad de vill åstadkomma”. Och bättre för Sverige skulle det knappast bli!    
Bror Perjus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.